Polski Deutsch English Slovensky

Napíšte manažmentu

Vážený hosť,

ďakujem za Vašu ochotu poskytnúť spätnú väzbu k nami poskytovaným službám.

Vaše pripomienky a postrehy sú dôležité pre skvalitňovanie našich služieb, preto si vážim Váš čas, ktorý ste sa rozhodli venvať vyplneniu tohto formulára.

S úctou,
Mgr. Peter Zemančík
Riaditeľ hotela